Stykke 442-454 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 442 - 454
Spørgsmål:
 1. Hvad mener Martinus med begrebet "tankeklima"?
 2. Hvorfor må vi lære de forskellige tankeklimaer at kende?
 3. Forklar begrebet moral. Hvilken sammenhæng er der mellem moral og videnskab?
 4. Hvorfor ligner det primitive naturmennskes syn på omverden den kosmiske bevidstes?
 5. Hvad er "instinkt" ?
 6. Hvilket plus udgør instinktet for væsenerne i spiralens mørkeste zoner?
 7. Hvad er det, der får den kosmiske bevidsthed til at degenerere?
 8. Hvad karakteriserer dyrets bevidsthed i renkultur?
 9. Hvorfor er det nødvendigt at bevidstheden i den nye spiral først vækkes i den ydre verden?
 10. Hvilken mental forskel er der på jordmennesket og det egentlige dyr?
 11. Hvordan fremtræder instinktet hos væsener med en gryende jegbevidsthed?
 12. Hvorfra stammer den moral, der ligger til grund for krig og konflikter?
 13. Hvilket forhold er vigtigt at lægge mærke til angående freds- og krigsmoralen i jordmenneskenes bevidsthed?