Stykke 455-473 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 455 - 473
Svar:
 1. Medlidenhedsevnen er baseret på erindringsbilleder fra fortidige op­levelser. Medlidenhed er en ubevidst erindringsfrenikaldelse af oplevet lidelse.
 2. Når væsenet har fået evnen til at føle medlidenhed i alle livets om­råder, bliver medlidenhedsevnen til alkærlighed, hvorved den kosmiske bevidsthed atter indgår i væsenets dagsbevidsthed.
 3. Anger eller fortrydelse opstår når de begyndende humane eller menneskelige anlæg (som er på A-stadiet) kommer i konflikt med den dyriske vanebevidsthed, som er C-viden. "Det onde jeg ikke vil gøre det gør jeg, og det gode jeg vil gøre det gør jeg ikke".
 4. Kosmisk bevidsthed udgår den allerhøjeste kontakt det levende væsen kan opnå med alt det øvrige i tilværelsen. Den kosmiske bevidsthed er rettesnoren eller målestokken for skabelse af al oplevelse af liv. Al af­vigelse fra denne bevidsthedsart er primitivitet og skaber ufuldkommenhed, disharmoni, brutalitet og ødelæggelse eller undergang. Al bevidsthed er kosmisk bevidsthed på forskellige stadier.
 5. Se den sidste halvdel af stk. 461.
 6. Moderenergien.
 7. Sådanne egenskaber finder vi kun i de realiteter, vi kalder "levende væsener", energierne i sig selv er ikke det højeste i livet eller til­værelsen, men der må være "noget" bag energierne der igennem eller ved hjælp af disse kan åbenbare  intelektualitet og derigennem bevise sin urokkelige tilstedeværelse i eller bag enhver form for synliggørelse eller skabelse. Dette "noget" kalder 'Martinus XI eller jeget.
 8. Evighedslegemet eller X2. i dette legeme opsumerer individet alle sine tilegnede erfaringer eller kundskaber og sine evner og anlæg.
 9. Fra evighedslegemet eller overbevidstheden udsender væsenet sine ønsker eller begærsenergier dels i automatisk form og dels i dagsbevidst viljeform. Dette sidste gælder dag kun væsener med kosmisk bevidsthed. Disse energier rammer den ydre verdens energier og der opstår skabelse eller manifestation. De automatiske funktioner udløser sig i manifestationslegemer, der tilsammen danner den del af jegets bevidsthed vi kalder "underbevidstheden".
 10. Reinkarnation betyder i virkeligheden kun organskifte. Med den kosmiske bevidstheds indtræden forsvinder al dødsfrygt eller rædsel for egen undergang ud af individets bevidsthed. Samme individ bliver, med de nævnte organers udvikling, bevidst i sin egen urokkelige evighedstilværelse, ser sit eget liv som absolut urørligt usårbart eller ukrænkeligt.
 11. Det levende væsens evighedslegeme.
 12. Den kosmisk bevidste betragter alt hvad der kommer ind under begrebet bevægelse, energi eller kraft, alt hvad der fremtræder som naturen, alt, hvad der fremtræder som almindelige levende væseners frembragte ting som bevidsthedsudfoldelse eller manifestation.  Hele vor tilværelse finder sted midt i en altdominerende åndelig atmosfære eller livsytringsbølge, hvis højeste analyse er humanitet og kærlighed. Men det almindelige jordiske menneske ser ikke tilværelsen i et sådant lys. Det kan endnu ikke overskue det rent fysiske. Det ser kun det ydre fysiske ved sig selv og omgivelserne og får herved kun et meget mangelfuldt indblik i sin egen såvel som disse omgivelsers absolutte natur. Det betragter alle kræfter udenfor dets egen og dyrenes verdener som døde naturkræfter.
 13. Den kosmiske bevidstheds kredsløb.