Stykke 474-492 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 474 - 492
Spørgsmål:
 1. Hvilke tanker udgør et væsens idealer ?
 2. Hvad mener Martinus med begrebet livzone ?
 3. Hvad er stof eller materie i sin højeste analyse ?
 4. På hvilken måde afslører alle stoffer sig som identiske med en kraftkoncentration ?
 5. Forklar udfra materiebegrebet hvilke ligheder og forskelle der er mellem en religiøs sammenslutning og en dyreart.
 6. Hvad er mikrokosmisk stof ?
 7. Hvad er makrokosmisk stof ?
 8. Hvorfor er materiens grundanalyse identisk med det levende væsen ?
 9. Hvordan forklarer Martinus at alle eksisterende materiearter er idenstiske ned tankeklimaer ?
 10. Forklar hvorfor Kosmisk kemi er en kosmisk sprogundervisning.
 11. Hvorfor lever jordmenneskene i en permanent misforståelse af livet ?
 12. Hvordan kommer jordmenneskenes største vildfarelse eller misforståelse af Guddommen til syne ?