Stykke 545-569 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 545 - 569
Svar:
 1. Da alle oplevelser kun er virkelige i form af illusioner, kan der ikke eksistere en absolut skabeevne. At frembringe "noget", som i sig selv ikke er, er ikke en realistisk frembringelse. En absolut skabeevne som skaber noget af intet er en umulighed i verdensaltet.
 2. Når man skuer bag illusionernes verden og ser den absolutte virkelighed bag formerne, lader man sig ikke anfægte af en illusion, og dømmer eller bagtaler et medvæsen på baggrund af denne.
 3. De er livets detaljer. Livet er noget bestående af detaljer. De udgør den nødvendige kontrast til det ubegrænsede.
 4. Perspektivprincippet er en af det treenige princips to sidste principper X2 og X3, bestående enhed.  X2 og X3 udgør tilsammen et illusionsprincip hvis kosmiske analyse udmunder i dette ene - "et noget som er" og dermed afslører sig som identisk med XI eller "det guddommelige noget". Her findes ingen detaljer at analysere. Kun det som kommer ind "under" perspektivprincippet er tilgængeligt for sansning. Gennem dette princip skabes altså illusionerne og dermed sansning og bevidsthed.
 5. I et evigt noget som er, den årsagsløse årsag, verdensaltets faste punkt, alt er såre godt.
 6. Se stk. 556,
 7. 1) Det levende væsen er ikke et intet, men et noget.
  2) Årsag og virkning.
  3) Logik eller planmæssighed.
  4) Ideskabelse eller tænkning.
  5) Det levende væsens eksistens.
  6) Forskeren må erkende sit eget højeste selv eller jeg.
  7) Jeget er noget, der ikke er en virkning af en forudgående årsag.
  8) Det treenige princip.
  9) Det levende væsen er fremtrædende i Guds billede efter hans lignelse
  10) Det levende væsens udødelighed.
  11) Reinkarnation og skæbne.