Stykke 570-588 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 570 - 588
Spørgsmål:
 1. Nævn nogle punkter, hvor den rådende kirkelige opfattelse kolliderer med livsmysteriets grundfacit.
 2. Hvad er det for kundskab den kristne forkyndelse særlig savner ?
 3. Hvad er det for oplysninger, som er bebudet os som "Talsmanden den hellige ånd" ?
 4. Hvad er al skabelses, al bevægelses og al oplevelses facit ? Motiver svaret.
 5. Hvad kræves for at noget kan være "såre godt" ?
 6. Diskuter Martinus motivering for at ethvert af de 11 grundfacitter er et uundværligt
 7. Hvorfor fremtræder verdensaltet for mange mennesker son uretfærdigt ?
 8. Alt i naturen er underkastet kredsløb.  Giv eksempel på et fysisk og et mentalt kredsløb.
 9. Hvad er forudsætningen for væsenernes skæbner ?
 10. Hvilken af materiens tilstande ligger til grund for den åndelige tilværelse.
 11. Hvad er det, som bestemmer hvilken tilstand materien befinder sig i ?