Stykke 589-605 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 589 - 605
Spørgsmål:
 1. Forklar hvad der sker ved henholdsvis kropslig og sjælelig feber?
 2. Hvilken materieform udgør materialet for individets skabelse af sine tanker?
 3. Hvilke grundenergilegemer kalder Martinus for åndelige eller sjælelige?
 4. Hvilket generalprincip ligger til grund for al manifestation?
 5. Giv et eksempel på:
  a) fysisk og åndelig fortætning.
  b) fysisk og åndelig opløsning.
 6. Hvad er forskellen på mineralmaterie og organisk materie?
 7. Hvorfor mineraliseres et lig ikke umiddelbart?
 8. Hvad indebærer dybest set oplevelsen af smerte eller velbehag i vor fysiske krop?
 9. På hviken måde er mikro- og makrovæsenerne afhængige af hinanden?
 10. Hvilken forestilling ligger til grund for alle religiøse bevægelser?
 11. Hvordan forklarer Martinus at alle væsener er ligestillede?
 12. Hvilket princip regulerer alle kredsløb?
 13. Hvordan opstår dårlige vaner?