Stykke 570-588 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 570 - 588
Svar:
 1. Hvis de levende væsener var skabte realiteter kunne de ikke opleve et evigt liv. Det er desuden umuligt da intet kan komme af intet. Hvis Guddommen er alvidende og kærlighedsfuld ville han ikke skabe ufuldkomne væsener og derefter straffe dem for deres synder. At lade et uskyldigt væsen lide for andres synder er ikke retfærdigt.
 2. Kundskaben om reinkarnation.
 3. Den hellige ånd er livsmysteriets videnskab, der kan gøre de store sandheder eller livsfacitter til kendsgerninger.
 4. Enhver oplevelse ulykkelig såvel som lykkelig afslører sig tilsidst som et uundværligt led i en stor logisk eller planmæssig verdensstyrelse. Ethvert væsens skæbne i form af virkelig lykke, fred og glæde, kan kun eksistere som direkte virkning af samme væsens kontakt med nævnte verdensstyrelse og dens kulminerende logik, der igen er det samme som hundrede procents kærlighed.
 5. For at noget kan være "såre godt", må det være i kontakt med alle livets love, hvilket vil sige at det må være af en sådan natur, at dets slutvirkning må være en åbenbaring af hundrede procents logik, der igen er det samme som hundrede procents kærlighed.
 6. Se stk. 575 - 585.
 7. Disse jordmenneskers syn dækker kun et meget lille afsnit af verdensaltets virkelige plan.
 8. Et fysisk kredsløb: is - vand - damp - vand - is. Et mentalt kredsløb: mentalitetens vekselvirkning mellem kulmination af had resp. kærlighed.
 9. Materiens fremtræden i fast-, flydende- og luftformig tilstand.
 10. Dens stråleformige tilstand.
 11. Det levende væsens overbevidsthed eller X2.