Stykke 606-624 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 606 - 624
Spørgsmål:
 1. Hvad er det, der adskiller kulturmennesket fra dyret og det primitive naturmenneske?
 2. Beskriv hunger- og mættelsesprincippet indenfor et spiralkredsløb. For­klar hvorfor Martinus kalder det for et spiralkredsløb?
 3. Hvad er al funktion eller skabelse baseret på?
 4. Hvad er fundamentet for skæbnedannelse?
 5. Hvordan fremtræder skæbneloven som en kærlighedslov?
 6. Hvilken lignelse anvender Martinus for at beskrive spiralkredsløbet?
 7. Det levende væsen har absolut ingen indflydelse på sit kosmiske ånde­dræt. Forklar dette m.h.t. den frie vilje.
 8. Hvordan bliver det evige ord: "Det et væsen sår skal det høste" til videnskabelig sandhed?
 9. Hvad er livsmysteriets 12. grundfacit?
 10. Guds syn på tilværelsen kan udtrykkes med ordene "Alt er såre godt". Hvorfor er det nødvendigt at tilegne sig dette syn?
 11. Martinus nævner tre forskellige indstillinger til livsmysteriets 12 grundfacitter. Gør rede for disse tre indstillinger.
 12. Studer Martinus sammenfatning af kap. 11 i stk. 621.
 13. Hvad kræves for at være en bevidst kosmisk kemist?
 14. Det levende væsen lever mellem to "himle". Forklar.