Stykke 606-624 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 606 - 624
Svar:
 1. Humaniteten.
 2. Væsenernes "bevægelse" i spiralens første halvdel er en hunger efter jongleren med fysisk materie. Mættelsen af denne tilstand skaber en hunger efter jongleren med den stråleforinige materie eller en åndelig tilværelse. Væsenets evige tilværelse består udelukkende af kredsløb, og da disse bygger på foregående kredsløb udtrykker Martinus dem som spiraler.
 3. Al funktion eller skabelse er baseret på livgivelse til andre væsener.
 4. Skæbne består af skabelse. Skabelse er omskabelse af materie, hvilket igen vil sige nedbrydning af en ting til fordel for opbygning af en anden ting. Vi har set, at bevidsthedsliv befordres i kraft af hunger og mættelse. Det er denne hunger der skaber opbygning, og denne mættelse, der skaber nedbrydning.
 5. Væsenets placering i spiralen bestemmes helt af dets i øjeblikket fremtrædende, særlige "hunger". At det netop placeres der hvor denne "hunger" kan blive "mættet", kan kun være det fuldkomneste og dermed det kærligste.
 6. Spiralen kan sammenlignes med åndedrætsbevægelsen. Væsenet "indånder" måltal fuldkommenhed og velvære indtil fuldstændig mættelse, og "udånder" til næsten total tomhed dette lys, osv. om og om igen i stadig nye variationer. Dette kosmiske åndedræt udgør væsenets generalskæbne.
 7. Det levende væsen har altså i sin bevidsthed evnen til i et bestemt lille område af hele sit kosmiske "åndedræt" at kunne udløse sin vågne bevidste medvirkning eller modvirkning. Spiralkredsløbet er ikke et produkt af skabelse, men skabelsen derimod et produkt af dette og derfor en evig realitet på hvilken den frie vilje ingen indflydelse har.
 8. I kraft af loven for bevægelse i sammenhæng med det "kosmiske åndedræt".
 9. "Alt er såre godt".
 10. Det er den ufravigelige betingelse for at man skal kunne bringe sin væremåde i kontakt eller harmoni ned naturens energiudløsninger, dvs. Guddommens handlinger.
 11. De tre forskellige indstillinger kendetegnes af forholdet mellem følelse og intelligens. Enten dominerer følelsen, intelligensen eller i tredje tilfælde eii harmonisk balance mellem begge. Forholdet mellem disse bevidsthedskræfter er afgørende for hvilken del af universet man er i kontakt med.
 12. Se stk. 621.
 13. At man har fundet livsmysteriets løsning og har fundet sin absolutte position eller plads i kredsløbet og at man bliver bevidst i de love, som bærer hele verdensstrukturen, og ligeledes er kommet til klarhed over de bærende grundenergiers plads og reaktion i samme struktur.
 14. Den "indvendige" dvs. den ånds- eller bevidsthedssfære og den "ydre" himmel, der er identisk med den fysiske himmel. På den indre himmel skaber det levende væsen selv alle skyer, luftstrømninger, kort sagt hele atmosfæren. I den ydre verden skaber makrovæsenet alle de atmosfæriske tilstande. Målet for alle handlinger er bevidst eller ubevidst at skabe harmoni mellem disse to "himle".