Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Stykke 639-642 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 639 - 642
Spørgsmål:
  1. Hvorfor kan intet eksistere uden at udgøre et stadium i et kredsløb ?
  2. Bevis at udviklingen ikke slutter med den jordmenneskelige mentalitet.
  3. Hvilke riger udgør spiralkredsløbets primitive sfære og hvilke udgør dets intellektuelle sfære ?
  4. Forklar symbol nr 10  "Kredsløbsprincippet" og giv en beskrivelse af spiralkredsløbets fire åretider.
  5. Hvad mener Martinus med udtrykkene "indirekte" og "direkte" korrespon­dance mellem de levende væsener?
  6. Hvad er det, der i spiralkredsløbets efterårszone skaber liv og ud­vikling i væsenets talentkerner fra forrige spiral (d.v.s. talent for skabelse af plante- og dyreorganismer) ?