Stykke 639-642 svar

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 639 - 642
Svar:
  1. Enhver form for oplevelse af livet, såvel i makro-, mellem- og mikro­kosmos er baseret på udløsning af modsætninger - kontrastprincippet. Enhver form for kontrast kan kun eksistere eller blive til på basis af modsætningers kulmination.  Enhver sådan kulmination vil derfor uvægerligt afføde sin modsætnings tilblivelse. Et kredsløb kan kun eksistere som en kulmination af to kontraster, og al manifestation i tilværelsen er således et kredsløb. Alt hvad vi har med at gøre eller kommer i berøring med er et led i et kredsløb.
  2. Et væsen kan ikke eksistere uden at opleve erfaringer. Og da oplevelse af erfaringer kun kan eksistere som en berigelse af bevidstheden, og da dette er det samme som udvikling, er det her synligt, at intet væsen kan eksistere uden at være på vandring opad trinene på udviklingsstigen. Jordmennesketrinene kan ikke afslutte kredsløbet.
  3. Den primitive sfære udgøres af de fysiske synlige riger eller zoner, planteriget og dyreriget, og de intelektuelle af menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget.
  4. Se symbol forklaringen stk. 642. Vinteren stykke 642 side 808 og 816, foråret side 809, sommeren side 810 og efteråret side 812.
  5. Eksempler på den noget primitive og besværlige "indirekte" korrespon­dancemetode er "sprog", "tale" og "skrivning".  I spiralkredsløbets "sommer" foregår væsenernes inkarnationer eller genfødsler kun i tanke­materie.  Væsenernes legemer udtrykker "direkte" stemninger og følelser.
  6. Væsenet kan ikke blive ved med at finde tilfredsstillelse i erindringsverdenen.  Det een gang oplevede bliver hurtigt igen udlevet, og denne udlevelse skaber liv og udvikling i væsenets talentkerner fra forrige spiral, hvor de oplevelser blev til, der nu er guldkopier. Det vil altså sige i nævnte spirals plante- og dyrerige.