Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Stykke 657-668 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 657 - 668
Spørgsmål:
 1. Giv en beskrivelse af jordklodens invaliditet.
 2. Hvorfor har jordkloden denne invaliditet kosmisk set ?
 3. Har jordmenneskene nogle fordele af denne invaliditet  ?
 4. Hvorfor kan jordene aksehældning betegnes som en abnormitet eller invaliditet  ?
 5. Beskriv livet på jorden, hvis jordaksen stod normalt, det vil sige lodret på baneplanet.
 6. Hvilke konflikter har skabt jordens invaliditet  ?
 7. Den aktivitet jordens invaliditet har påført menneskene har givet resultat, hvilket  ?
 8. Hvilken fordel er der ved en forceret udvikling, når et væsen, der har evigheden at tage af, umuligt kan få mangel på tid  ?
 9. Hvorfor er det nødvendigt med en skiftevis "hurtig" og "langsom" udviklingsepoke ?
 10. Hvorfor kan klodens aksehældning ikke pludselig rettes op igen ?
 11. Hvad er dommedag for klodevæsenet, og hvad resulterer dommedagen i ?