Stykke 657-668 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 657 - 668
Spørgsmål:
 1. Giv en beskrivelse af jordklodens invaliditet.
 2. Hvorfor har jordkloden denne invaliditet kosmisk set ?
 3. Har jordmenneskene nogle fordele af denne invaliditet  ?
 4. Hvorfor kan jordene aksehældning betegnes som en abnormitet eller invaliditet  ?
 5. Beskriv livet på jorden, hvis jordaksen stod normalt, det vil sige lodret på baneplanet.
 6. Hvilke konflikter har skabt jordens invaliditet  ?
 7. Den aktivitet jordens invaliditet har påført menneskene har givet resultat, hvilket  ?
 8. Hvilken fordel er der ved en forceret udvikling, når et væsen, der har evigheden at tage af, umuligt kan få mangel på tid  ?
 9. Hvorfor er det nødvendigt med en skiftevis "hurtig" og "langsom" udviklingsepoke ?
 10. Hvorfor kan klodens aksehældning ikke pludselig rettes op igen ?
 11. Hvad er dommedag for klodevæsenet, og hvad resulterer dommedagen i ?