symbol_06s.jpg 

Det levende væsen l
– Symbol 6

 

 

 

 

Vi er alle udødelige
Guddommens og alle levende væseners evigheds natur er her beskrevet som et treenig princip. Trekantens tre felter symboliserer: Jeget, X1 (øverste felt), overbevidstheden med jeg’ets skabe- og oplevelsesevne, X2 (midten) og den hermed skabte krop; redskabet for jeg’ets skabelse og oplevelse X3 (nederst).

symbol 06b
Alle væsener har rod i den evige del, vi er alle udødelige. Den violette farve symboliserer moderenergien hvor alle livets hovedfunktioner er rodfæstet. Herfra reguleres således ”den maskuline pol” og ”den feminine pol” (se symbol 33 og 35). I overbevidstheden gemmer vi de talenter, vi træner og opbygger fra liv til liv. De runde farvede felter symboliserer jeg’ets grundtalentkerner eller “spiralcentre”.

De farvede trekanter herudfra viser nedtransformationen af moderenergien til de forskellige grundenergier, der muliggør skabelse i den timelige verden (nederste felt). De seks lodrette farvede felter symboliserer grundenergierne og de af disse skabte legemer: Rød for “instinktlegemet”. Orange for “tyngdelegemet”.
Gul for “følelseslegemet”. Grøn for “intelligenslegemet”. Blå for “intuitionslegemet” og Indigo for “hukommelseslegemet”. Korset symboliserer væsenets totalt fuldkomne evige kosmiske struktur, uanset hvilket rige eller udviklingstrin det befinder sig på.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.