symbol_05s.jpg 

Kosmisk bevidstløshed
– Symbol 5

 

 

 

 

Om ikke at kende sig selv
Mens ateisten ikke regner med nogen Gud, og tror at livet er identisk med den fysiske krop, så har det religiøse menneske en forhåbning om en fortsat tilværelse efter ”døden”. Men på områder hvor de ikke har sikker viden er begge parter ”troende”. Det kosmiske bevidstløse menneske oplever den fysiske organismes forgængelighed, men ved ikke at den blot er redskab for det immaterielle, evige jeg. De mentale tilstande som angst, depression er ligesom ”selvmordet” udtryk for at individet har mistet kontakten med sine åndelige rødder. Det kender hverken sig selv, Gud eller den åndelige virkelighed det lever midt i.

symbol 05b
Jordmennesker lever skiftevis i en fysisk og en åndelig verden. Efter hver ”overgang” til den åndelige verden bliver vi budt velkommen af nære og kære, som før os er gået over til dette ferieparadis, og vi oplades i denne hvilezone indtil vi på ny skal inkarnere.

Fødslen til den åndelige verden vil mere og mere blive en lykkens og lysets fest og ordet ”død” vil blive et fortidigt begreb.

Spørgsmålstegnene på symbolet, illustrerer de nuværende jordmenneskers totale uvidenhed med hensyn til deres sande natur, herkomst, situation og fremtid. Denne uvidenhed udtrykker den ”åndelige død” som ifølge Bibelen skulle komme over menneskene da de forlod det fortidige paradis. De sammenblandede farveområder symboliserer de forskellige grund- eller bevidsthedsenergier, som man har et begyndende kendskab til, men hvis lovbundne organisering man ikke ved noget om (se symbol 6). Den orange cirkel viser det midlertidige fysiske legeme. Korset symboliserer det evige jeg og dets højere kosmiske struktur og funktioner. Korset er lysets, alkærlighedens og det evige livs symbol.

 

  © Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.