symbol 22sA

Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
– Symbol 22 A

 

Et livløst verdensalt
Når evnen til at tro degenererer, gennemlever gudesønnen en fase af gudløshed og materialisme. Det kender ikke til den levende Gud bag universet, og livet kan til tider opleves som et inferno af tilfældigheder og blinde kræfters spil.

symbol 22sA

Materialistiske mennesker kan naturligvis være særdeles humane og kærlige – og dermed i praksis mere humane guds­dyrkere end mange troende væsener, da vores forhold til Gud er lig vores forhold til næsten.

Ateismen fører dog også til kulminationen af dødskulturen. Forskning i geniale mordvåben og aflivningsmetoder for men­nesker og dyr kan hverken kaldes ”dyrisk” eller ”menneske­ligt”. Her passer ordet ”djævlebevidsthed” bedre. Man ved tydeligvis slet ikke, at man ikke kan dræbe sine fjender.

På symbolet ser vi et udsnit af symbol 22. Ovenfor det takkede mørke felt symboliseres igen Gudesønnens fysiske organisme. De mange aflange stråler nedenfor symboliserer alle de levende væsener, som denne Gudesøn står overfor på det materielle plan i mikro­, mellem­ eller makrokosmos.

Dette væsen kender kun tiden og rummet, hvorfor Guds eksi­stens og ”jeg’et” er en uløselig gåde for samme væsen. Derfor er den lille trekant i den store, Gudesønnens og Guds jeg (X1) placeret bag et spørgsmålstegn. Trekanten symboliserer også den evige treenige sammenknytning af jeg, ånd og materie – X1, X2 og X3.

Bønnens struktur og evige kosmiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn samt kendskabet til den åndelige verden, der om­giver væsenet overalt, er skjult for dette væsen.

Den materialistiske videnskab giver viden om det fysiske ver­densalt og evne til at gøre os Jorden underdanig via maskiner og redskaber. Den løfter menneskene ud af den materielle uvidenhed, men den kan ikke lede menneskene ud af mørket. Uden kendskab til de åndelige årsager bag den fysiske virkelig­hed kan den ikke skabe moral eller kosmisk vejledning i være­måde.

Med tiden vil den fysiske videnskab nå frem til udelukkende at anvendes i det godes tjeneste. Næstekærlighedens videnskab viser vejen, og dermed vil videnskaben efterhånden nå frem til opfyldelsen af sin høje mission: helt at fjerne forbandelsen, der fulgte Adam ud af paradiset: ”I dit ansigts sved skal du spise dit brød” (1. Mos 3:19).