symbol_22s.jpg

Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn ll
– Symbol 22

 

 

”Gå ind i dit kammer…”
Symbolet viser hvorledes hvert levende væsen (den lille hvide trekant) evigt er forbundet med Gud (den store hvide trekant) via en kosmisk organisk struktur (den grå, hvide og violette pyramide).

symbol 22b
De aflange farvede felter cirklen rundt, symboliserer spiralkredsløbets levende væsener og riger (se symbol 13). Farvefelterne er med de to liggende skråsorte streger opdelt i den åndelige verden foroven og den fysiske del af verdensaltet forneden. Partiet med de aflange orangefarvede felter symboliser dyreriget. De to mindste af disse aflange orange figurer symboliserer de første abelignende jordmenneske stadier. Disse er i dag helt uddøde på jordkloden og inkarnere på mere primitive planeter i universet. Den aflange orange figur til højre herfor symboliserer det uddøende naturmenneskestadie, og figuren til højre herfor symboliserer kulturmenneskene, der har mistet trosevnen og kulminerer i materialisme. Derefter symboliseres sidste del af det humane menneskes udviklingsvej (figuren der er delvis gul og delvis orange), frem mod ”den store fødsel” og kosmisk bevidsthed (den gule del af dette felt).

Bønnen er redskabet, der hjælper os alle igennem de sidste problemer og lidelser på denne vej. Enhver bøn til Gud bliver bønhørt på den måde der er mest til helhedens bedste; til mest varig glæde for væsenet selv og dets omgivelser.

Med et oprigtigt ønske: ”ske ikke min men din vilje”, gør den bedende sig til ét med Guds vilje og således allieret med selve den almægtige Gud, opbygger væsenet sin livskraft og evne til at ”tage det sure med det søde”. Enhver kærlig beslutning fornyr strømmen af livsglæde til bevidstheden.

Det er denne ”smalle vej”, der med tiden fører til organisk talent for livsglæde og mental balance uanset alle besværligheder. Den fører uundgåeligt væsenet frem til at kunne sige som Kristus: ”Jeg og Faderen vi er ét” (Joh. 10:30).

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.