symbol_24s.jpg
Det ufærdige menneskerige

– Symbol 24

 

Sfinksens rige
Verdenssituation er præget af dyrets selvopholdelsesdrift. I dyreriget er magt lig med ret. Denne nedarvede tendens gennemsyrer relationer på alle niveauer såvel mellem menneskene som i forholdet mellem nationerne. Selviskheden ytrer sig i kollektiv skala i form af nationalisme.

symbol 24b
Nationerne stræber efter magt vha. såvel militær som økonomisk styrke. Symbolet viser jordkloden med sine mange nationer (de forskellige felter). Vi kan se disse som en slags organer, der endnu ikke har lært at samarbejde ideelt i jordklodens organisme. De hvide
cirkler med pile symboliserer landenes regeringer. Pilene peger mod forskellige retninger (idealer).

De orange stjernefigurer symboliserer de materialistiske og krigsskabende idealer, der dominerer nogle nationers tankeverden og handlinger. En nation kan være lidelsesskabende trods erklærede hensigter om kristne idealer. Krigenes parter er således fælles om den krigeriske væremåde, der hører
ind under Moselovens hævnprincip, øje for øje og tand for tand. Ligesom dette hævnprincip også anvendes internt i nationernes retspraksis. ”Det dræbende princip” under ét er symboliseret ved den orange farve.

I den øverste tredjedel af symbolet peger pilene mere eller mindre bort fra disse agressive idealer og op mod de stråler, som tilsammen med den hvide stjerne, symboliserer de ægte humane idealer, der allerede nu begynder at komme til udtryk i nogle landes indre og ydre statsførelse. Antallet, placeringen og inddelingen af felterne skal ikke tolkes bogstaveligt eller geografisk, humane samfund opstår nu flere og flere steder rundt på kloden.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.