symbol_23s.jpg

 

Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
– Symbol 23

 

 

 

 

”Slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til”
I Det Gamle Testamente lader Gud menneskene kende formålet for skabelsesprojektet: ”Lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse” (1. Mosebog kap 1:26). Det var Jesus mission at vise dette fuldkomne menneskes væremåde. Hans ord og væremåde blev i Bibelen bevaret for eftertiden – verden fik et eksempel på målet med skabelsen og udviklingen. Han kunne vende den humane væremåde mod sine forfølgere og bede for disse midt under sin egen korsfæstelse med ordene: ”Fader forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre” (Luk.23:34). Sådan handler et færdigt menneske i den alkærlige Guds billede.

symbol 23b
På symbolet viser to forbundne hænder hvorledes et alkærligt væsen møder mørke og ”fjendskab” (den store orange karmabue) med venskab. Denne reaktion skaber den gule/humane karmabue, der vender tilbage til væsenet selv i form af lys og glæde. Det er denne væremåde, der vil føre menneskeheden ud af mørket, (symboliseret ved skyerne) der fortrænges af lyset fra Gud (den lysende trekant) via verdensgenløsningen (den strålende stjerne udenom.) Dette sker gradvist, fra liv til liv, via de handlinger som væsenet har skabt (de mindre cirkler). Det handler mere og mere humant (karmacirklerne iblandes mere og mere gul farve). De firkantede gul/orange felter symboliserer de enkelte jordeliv, der afbrydes af ophold i den åndelige verden (lysgule felter).

Vores stadig voksende medfølelse og samvittighedsevne viser, at vi er på vej til den alkærlige tilstand.

Tilsidst nænner vi kun at gøre det gode ligesom Kristusvæsenet på symbolet.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.