symbol_03s.jpg 

Intolerance
– Symbol 3

 

Alle krige og konflikters virkelige årsag
Intolerance forhindrer udstrålingen af Guds lys og kærlighed. Den er årsag til alle former for krig. På grund af den er verden endnu ikke præget af fred, glæde og velsignelse for alt og alle. Når man opfatter sin næste som en fjende kan man ikke opleve virkelig fred i sit sind. ”Fjenden” kan derimod overvindes med kærlighed og tilgivelse.

symbol 03b
Kampen mod den ydre fjende bevirker at flere og alt mere raffinerede mordvåben og dræbende tankearter udvikles. De dræbende tankearter er i virkeligheden en sabotage imod Gud og verdensaltets grundtone – alkærligheden.

På udviklingens vej fra dyr til menneske møder vi medvæsener på forskellige trin. Bevidsthedernes forskellige udviklingstrin kan sammenlignes med børn i forskellige skoleklasser. Vi forventer os ikke de samme kundskaber af børn i første klasse som i afgangsklassen. Ligesom de små børn opfører sig umodent må også vi indhente vores erfaringerne inden vi kan bruge dem.

Når vi forstår, at roden til alt det onde er uvidenhed – og ikke ondskab – bliver det lettere at tilgive. Tilgivelse er vejen til kosmisk bevidsthed.

Denne holdning overfor alle onde handlinger fører direkte ud af dyreriget. Med udviklingen af tilgivelsesevnen vil alle krige og ulykkelige skæbner forsvinde fra Jorden, og dyret forvandles til et fuldkomment menneske.

Flammekorset til venstre symboliserer Guds altgennemtrængende og fuldkomne bevidsthed, der opretholder det samlede verdensalt. Det er denne alkærlige bevidsthed som al intolerance er i konflikt med og lukker sig selv ude fra, hvilket fører til de mange ulykkelige skæbner.

Kristus var moralsk suveræn. Sin fuldkomne tolerance gav han udtryk for på korset, hvor han tilgav sine bødler med bønnen: ”Fader, forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre.”

De to stjernefigurer symboliserer to væsener eller to grupper af væsener eller nationer, der bekriger hinanden. Væsenernes uenighed symboliseres af de orange stråler, der går i konflikt og kortslutter hinanden.

De to figurer kan fx være tilhængere af forskellige religiøse opfattelser af vejen til lyset. Intolerancen og dens følgesvende krigene (verdensbranden på symbolet) forhindrer Guds alkærlighed (lyshavet ud fra flammekorset) i at udfolde sig over Jorden. 

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.