symbol_02s.jpg
Verdensgenløsningsprincippet

– Symbol 2

 

Det åndelige forældreprincip
Menneskers og højere udviklede dyrs afkom bliver normalt kærligt passet og opfostret til de kan klare sig på egen hånd. Denne kærlige omtanke gælder også åndeligt mindreårige og deres førelse gennem jordelivene fra dyr til færdigt menneske. Individer, som er foran os i udviklingen, bliver vores lærere, indtil vi kan klare os selv. Moses er et eksempel på en håndfast lærer, hvis bud eller love, skulle dæmpe det værste barbariske anarki.

symbol 02b
De højeste morallærere kaldes i Det Tredie Testamente for ”verdensgenløsere” og Jesus er et eksempel. Moselovens hævnprincip: ”øje for øje og tand for tand”, blev afløst af Jesus modsatte holdning: ”elsk din fjende”. I Det Tredie Testamente får verdensgenløseren Jesus ord og gerninger sine logiske begrundelser, der kan kontrolleres via egne erfaringer.

Trappefiguren symboliserer menneskehedens udvikling fra dyr til menneske, og strålerne symboliserer menneskehedens førelse op gennem trappeformationen stimuleret af det kosmiske forældreprincip, dvs. de højere åndeligt udviklede væsener – religionsstifterne – der viser vej. Det orange felt viser dyreriget og det gule felt det fuldkomne menneskerige.

De to nederste trin symboliserer de hedenske religioner, der stimulerer hævnprincippet og ofringer af mennesker og dyr.

Næste trin oplyst af gule stråler symboliserer de mere humane verdensreligioner som Buddhismen, Kristendommen og Islam. De tre stråler er symbolsk for mange og ikke blot de nævnte tre.

De øverste trin er hvide, hvilket symboliserer, at trosreligionerne erstattes af den åndelige videnskab. Åndsvidenskabens formål er at forklare livsmysteriet for alle Jordens mennesker.

Den hvide stjerne symboliserer Guddommen, der via de forskellige udviklingstrins varierende religiøse idealer og iklædninger fører os opad og fremad imod det fuldkomne menneskerige. 

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.