symbol_27s.jpg

Jordens kosmiske stråleglans
– Symbol 27

 

 

 
Det evige livs dage og nætter
I det kosmiske døgn, som omfatter æoner af tid, har rumskibet Jorden med sine passagerer netop passeret kulminationen af mentalt mørke og kulde. Vi har fx haft to verdenskrige indenfor et århundrede, og det er ikke gjort med det. Ligesom vinteren er koldest efter vintersolhverv, er Jorden stadig præget af den mentale vinterkuldes kulmination. Men efter nat følger dag. Fra og med at Jesus mission var fuldført, kan mørkekræfter ikke mere få varigt medhold på kloden.

symbol 27b
Jordkloden er et levende individ og dette individ, alle Jordens levende væseners makrovæsen, styrer og støtter al livsudfoldelse på kloden. Symbolet udtrykker, at den lyse udstråling fra Jordens aura ”Den kosmiske stråleglans”, der kun kan ses med det kosmiske syn er i tiltagende, hvilket styrker betingelserne for udfoldelse af retfærdighed, barmhjertighed, tilgivelse og kærlighed på Jorden.

Det mere og mere lysende tankeklima indebærer desuden, at rovdyr, giftige slanger og visse farlige insekter lidt efter lidt forsvinder fra Jorden, ligesom engang også dinosaurer og andre
reptiler måtte søge til planeter med gunstigere udviklingsmuligheder. Naturmennesker vil forholdsvis hurtigt kunne udvikle sig til kulturmennesker takket være dagens moderne informations- og kommunikationssamfund, der formidler kundskab inden for alle områder.

Figuren nederst viser et kosmisk døgn med mørkets henholdsvis lysets vekslende kulmination. Feltets bredde vokser, hvilket betyder at livsoplevelsen evigt vokser og fornyes. Trappeformationen forneden symboliserer de seks i hvert spiralkredsløb gentagne tilværelsesplaner. Det hvide tågefelt, der på symbolet strækker sig fra felt 6 (salighedsriget) og frem til grænsen af felt 3 (det rigtige menneskerige) markerer den ufærdige jordmenneskeheds bevidsthedsgrænse. Tågefeltet symboliserer således, at jordmennesket kun har viden om de fysiske aspekter af mineral, plante og dyrerige. Det vi kalder for “mineralriget” er i virkeligheden ydre ”livløse” tegn på et indre levende tilværelsesplan: ”salighedsriget”.

'Den lille jordklode forneden er placeret i dyreriget på vej ud af mørkets kulmination. Jordkloden og dens menneskehed bevæger sig nu frem mod freden og kærligheden. 

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.