symbol_28s.jpg
Det evige liv eller livsstigen
– Symbol 28

 

Livsoplevelsens evige fornyelse - ”Se, jeg gør alting nyt”
Det evige liv indebærer en uendelig fornyelse af livsoplevelse. Dette evige eventyr betinges af kontraster – uden kontraster ingen oplevelse.

Konstant varme og hede giver længsel efter afkøling. Hårdt arbejde giver længsel efter hvile, som igen normalt følges af lyst til nye aktiviteter. Men ingen kan vedblivende nyde en yndlingsret, der serveres i det uendelige. En evig længsel efter nye oplevelser er grunden til, at det ene tilværelsesplan afløses af det næste. Symbolet viser et udsnit af den evige uendelige livsstige.

symbol 28b
Den midterste trappeformations tilværelsesplaner er: planteriget (rødt), dyreriget (orange), menneskeriget (gult), visdomsriget (grønt), den guddommelige verden (blåt), salighedsriget/mineralriget (indigo). Disse seks tilværelsesplaner og bevidsthedstilstande gentager sig igen og igen i form af større kredsløb, markeret med de store violette trin til venstre:
spiralkredsløbene. Hver tilværelsesplan består af mindre trin som fx ”karakterzoner” og de enkelte fysiske inkarnationer. De enkelte riger beskrives i symbol 13.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.