symbol_39s.jpg
Jordmenneskenes bevidsthedskategorier
– Symbol 39

 

Den gode jord
På symbolet er jordmenneskehedens samlede bevidsthed opdelt i to hovedgrupper. De, der inspireres af den ny verdensimpuls, symboliseret med den øverste stjerne, og de, der inspireres af den gamle verdensimpuls – stjernen nederst. Det hvide bælte vi genkender fra symbol 1 symboliserer Guds ånd og bevidsthed.

symbol 39b
Jordmenneskene kan have forskellige åndelige aldre og være på forskellige udviklingstrin. Nogle er salige i deres tro, og stimuleres mere eller mindre af den gamle verdensimpuls traditioner. Andre stimuleres mere af den nye verdensimpuls manifestationer og anderledes forklaringer.

Vores modtagelighed for det ene eller det andet er kosmisk set ikke et spørgsmål om vilje eller uvilje. Det er vores tidligere oplevelser og erfaringer, der bestemmer såvel hvad vi inspireres af som vores partiskhed eller upartiskhed. Der er derfor ingen grund til intolerance eller uvilje mod anderledes væsener, alle udvikles vi mod samme mål, kosmisk bevidsthed. Vejen til personlig udvikling er at forandre os selv, ikke de andre.

På symbolet er de to grupper yderligere illustreret ved ovale figurer, der symboliserer forskellige kategorier jordmennesker ud fra deres forskellige balancer mellem intelligens (Grøn) og følelse (Gul).

De følgende tre kategorier findes indenfor begge hovedgrupper:
Ligevægtsvæsener, væsener med følelsesovervægt og væsener med intelligensovervægt. Disse i alt 6 kategorier bliver i Livets Bog yderligere opdelt i afdelinger efter hvor udviklede deres intelligens og humane følelse er. Det følgende er en meget grov skitsering af de 6 kategorier (de ovale figurer) vi ser på symbolet. Fra venstre mod højre:

Gruppe A – Kan kun få befordret deres religiøse liv via den ny verdensimpuls:

1. Ligevægtsvæsener. Den store fødsels forgård. De længst fremskredne og åndeligt udviklede jordmennesker, der har været igennem det meste af lidelseskarmaen. Mennesker med udviklet humanisme og logisk sans.

2. Følelsesovervægt. Fra ædle åndsforskere, kunstnere og reformatorer til sekteriske fanatikere. Fra lidt svigtende til meget svigtende logisk sans..

3. Intelligensovervægtige åndsforskere, politikere, videnskabsmænd og forretningsmænd. Fra lidt svigtende til meget svigtende indfølingsevne.

Gruppe B – Er endnu ikke vokset fra den gamle verdensimpuls: 

4. Ligevægtsvæsener. Den gamle verdensimpuls’ ædle troende, der bærer og giver inspiration til megen humanitet verden over.

5. Følelsesovervægt, hvilket giver sig udslag i hellig vrede, inkvisition, fanatisme mm.

6. Intelligensovervægt og primitiv følelse. Væsener uden videre samvittighed. Civilisationens ”yngste”.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.