symbol_38s.jpg 
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
– Symbol 38

 

 

”De skulle være eder til føde”
”Se, jeg har givet eder alle urter, som giver sæd, som er over Jorden, og allehånde træer, i hvilke træers frugt, som have sæd. De skulle være eder til føde”. Således forkyndes i Bibelen (1. Mos. 1:29).

Men denne vejledning har haft ringe lydhørhed. For mange er det blevet en tradition at spise animalsk føde. Det er naturligt for rovdyrene, men unaturligt for kulturmenneskene, der har forladt dyrets mest primitive og robuste udviklingstrin.For den moderne forfinede menneskekrop er det en stor overbelastning at dele føde med rovdyrene, og prisen er organiske sygdomme i kroppen.

symbol 38b
Vores madvaner handler også om respekt for dyrenes ret til livet. De holdes indespærrede, torteres og dræbes, men det femte bud: ”Du må ikke dræbe” og skæbneloven: ”du høster som du sår” gælder også vort forhold til dyrene. Vi er kun beskyttede i den grad vi beskytter andre levende væsener. Kosmisk set skaber vores forfølgelse af dyrene en konstant risiko for død, ulykke, ufrihed og andre ydre besværligheder.

At fortære andre levende væseners organisme, muskler, lever, nyrer, hjerte og tarme hører ikke fremtiden til.

Det skal også tilføjes, at alkohol, tobak, narkotika og andre giftstoffer er til skade for såvel bevidstheden som de levende mikrokovæsener i kroppen. Sådanne tilbøjeligheder skaber naturkatastrofer i mikrokosmos. Her har vi også meget at lære.

Den ideelle føde på jordmenneskenes nuværende udviklingstrin er planter og frugter – evt. suppleret med mælkeprodukter i starten. Senere vil kun det modne frugtkød omkring kernen betragtes som den rette føde. I denne individuelle proces må det enkelte individ nøje holde sig til de fødemidler, som det ingen gene har af, og hvis fordøjelse det intet mærker til.

Det nederste trappetrin symboliserer det rendyrkede dyrerige og rovdyrsføden. Zigzaglinjen viser den grove vibration fra de levende mikrovæsener i kødets mikroverden. Fordøjelsens drabsproces på disse levende ”kødlivsenheder” i mikrokosmos (cirklen med trekanten i midten og de gul/grønne ringe på trappens nederste del), frigør den virkelige næring (de røde partikler). Udover drabskarmaen skaber denne dyriske proces et krafttab for organismen.

Det næste trappetrin (gul/orange) symboliserer overgangsfasen mellem dyreriget og det fuldkomne menneskerige – dets blandingskost af animalsk og vegetarisk føde, og efterhånden af ren vegetarisk føde.

Det tredje trin symboliserer føden i det fuldkomne menneskerige. Først hovedsageligt frugternæring og derefter mere og mere den rene lufternæring.

De øverste trappetrin symboliserer de rent åndelige riger, hvor føden er sjælelig og består af lyse og glædeskabende tanker og handlinger.

Cirklen øverst til venstre symboliserer et ufærdigt jordmenneskes relationer til de forskellige fødegrupper.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.