symbol_01s.jpg 

Guds ånd over vandene
– Symbol 1

 

 

 

Verdensaltet lever og tænker
Verdensaltet er en evigt levende og altomfattende organisme, som vi gennem religionerne har lært at kende under begrebet ”Gud”. Denne organisme belives – ligesom vor egen organisme – af bevidsthed.

symbol 01b
Guds ånd gennemtrænger verdensaltet med sin alviden og almagt. Ånd symboliseres i Bibelen som vind, materien som vand. Ligesom vinden usynligt bevæger vandene, er der en usynlig dirrigerende bevidsthed bag alt i den fysiske verden.

Det flammende kors symboliserer den evige Guddoms fuldkomne manifestation og skabelse. Strålehavet symboliserer de kosmiske verdens- eller tankeimpulser af mørkere eller lysere karakter bag al religion, politik, videnskab, arkitektur, kunst og andre samfundsskabende kulturfaktorer. Således udløser og opretholder den alvidende og almægtige Gud oplevelsestilstande og tilværelsesplaner for de levende væsener på hver deres individuelle udviklingstrin.

Cirklerne symboliserer et udsnit af verdensaltets store eller små sole og kloder og deres store eller små beboeres bevidsthedsliv. Cirklerne kan symbolisere makrokosmiske samfund, såvel som mikroskopiske verdener, der opleves som ”store” eller ”små” i forhold til vores fysiske sanseperspektiv (se symbol 7). Dobbeltcirklen viser Jorden og dens menneskehed. Det ses at vi er i berøring med tre verdensimpulser.

Den nederste er forsvindende og repræsenterer naturmenneskenes bevidsthed og kulturmanifestationer. Feltet i midten symboliserer den gamle verdensimpuls. Den ligger til grund for verdensreligionerne som fx Kristendom, Islam og Buddhisme. Den har givet åndelig næring til mennesker på trosstadiet og menneskehedens samlede kulturfænomener i denne periode. Det lysere felt øverst på cirklen symboliserer den ny verdensimpuls. Skoler, forskning og materialisme – altså det vi sædvanligvis opfatter som irreligiøsitet – er tegn på denne nye impuls, men også moderne kunst, musik og arkitektur. Den accelererende udvikling har dog også følgevirkninger som ulykkelige ægteskaber, sindssygdom, seksuelle abnormiteter og politiske omvæltninger mm.

Den ny verdensimpuls ophøjer kærlighedsbudet: ”du skal elske din næste” til videnskab. På denne basis vil den ”fortabte søn” i form af menneskeheden atter forenes med sin evige Fader.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.