Stykke 15 - 22 spørgsmål

Livets Bog I - Forord

Stykke 15 - 22
Spørgsmål:
 1. Hvilken indstilling har Martinus til læseren af Livets Bog ?
 2. Hvad ønsker Livets Bog at inspirere læseren til ?
 3. Hvad vil Livets Bog lære læseren om den daglige livsoplevelse ?
 4. Hvad er forudsætningen for at individet fuldt ud skal kunne forstå sin vekselvirkning med omgivelserne ?
 5. Hvad er ifølge Martinus tilværelsens absolut  eneste fundamentale religion?
 6. Hvilken særlig evne vil Livets Bog stimulere hos læseren ?
 7. Hvorfor kan Livets Bog ikke stimulere til dannelse af nogen sekt, religion eller trosbekendelse ?
 8. a) Hvilken betingelse må opfyldes, for at en kundskabskilde kan siges at være den rette ? samt
  b) Hvad sker hvis denne betingelse ikke er opfyldt ?
 9. Hvor er et individs rette plads i tilværelsen ?
 10. Fra hvilken zone i tilværelsen er kundskabsmaterialet i Livets Bog udgået ?
 11. Hvordan viser livet sig fra denne zone ?
 12. Hvad er det eneste, som kan føre individerne bort fra alt det, som hører hjemme under begrebet "smerte" ?
 13. Hvad er den virkelige årsag til det såkaldte onde ?
 14. Hvad mener Martinus med begrebet "Den store fødsel" ?
 15. Hvordan beskriver Martinus sit syn på tilværelsen efter oplevelsen af den store fødsel ?
 16. Hvilken betydning har det at Martinus ikke har været påvirket af andre tænkere ?
 17. Hvilken sammenligning gør Martinus mellem sig selv og andre ?