Stykke 171-177 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 171 - 177
Svar:
 1. Som en overgang fra dyr til menneske.
 2. Sådanne manifestationer, der kommer til udløsning på basis af særligt udviklede organer eller evner for modtagelighed af tyngdeenergi. Hvor denne energi har overherredømmet kommer den til udløsning som "det dræbende princip".
 3. Tilegnelse af magt, hvilket er en nødvendighed under de livsbetingelser,, der eksisterer i dyreriget.
 4. Fordi disse væseners sanseevne er så primitiv eller så lidet udviklet, at de Absolut kun gennem hårde og grove manifestationer er i stand til at blive genstand for påvirkning.
 5. Denne robuste livsform udvikler tilsidst individet til at føle en sand rædsel eller ængstelse for at miste livet. Gennem angsten vækkes der således impulser til live i dyrets bevidsthed, der efterhånden udvikler sig til gryende forestillinger om et eksisterende forsyn.
 6. De viser sig i form af angstskriget.
 7. At befordre selviskheden.
 8. At den pågældende, enten i nuværende eller i tidligere liv, selv har oplevet lidelse.
 9. Lidelserne medfører, at organer for manifestation af et højere følelsesliv og en gryende intelligens begynder at udvikles. Efterhånden som disse organer udvikles og bliver mere fuldkomne, bliver individet modtagelig for endnu højere energier, nemlig intuitions og salighedsenergi.
 10. Evnen til at opleve livet udenfor den materielle verden eller de bag de fysiske foreteelser fremtrædende åndelige eller kosmiske realiteter, krafter, ideer, og planer, dets egen udødelige tilværelse, erindringer fra tidlinere liv, verdensaltets identitet som et lovende væsen osv.
 11. Nej, det kan de ikke pga disse energiers hurtige vibrationstilstand. De kan således kun opleves gennem åndelige organer.
 12. a) Jordmenneskeheden befinder sig i en udviklingszone, der repræsenterer en hel skala af forskellige stadier i en opvågningsproces. Udviklingszonen omfatter forvandlinger, fra dyr til menneske. De jordmennesker, der står nærmest de væsener, vi almindeligvis kalder dyr, er således robuste, og deres udvikling foregår hovedsagelig gennem brutalitet, hårdhed og lidelse. Men efterhånden som vi nærmer os det rigtige menneskeriges zoner, finder vi væsenerne mere forfinede, mere og mere modtageline for eller sansedygtige i højereenergier, såsom følelse, intelligens og intuition. Udviklingen fra dyr til menneske er altså identisk med åndeliqgørelse eller udvikling af organer, gennem hvilke de kan blive erfaringsdygtige i realiteter og forhold eller til værelsesplaner, der ligger udenfor den fysiske verden og som derfor ikke kan ses med fysiske øjne eller høres med fysiske øren.
  b) Hvis man er modtagelig for den forfinede åndelige" strøm af. energi, der i form af en indre stemme neutraliserer enhver form for lyst til selviske interesser, til at lyve, til at bedrage, til at dræbe, til at gå på jagt og fiskeri, til at nyde kød og blod til at vende den højre side til, når der bliver slået på den venstre, til ikke at finde sig i en fornærmelse, til ikke at tage imod højere undervisning og belæring, til ikke at føle tolerance osv., da er det udtryk for, at "himmeriges rige" eller "den store fødsel" er nær.
 13. Oplevelsen af lidelse.
 14. Som illusorisk, dvs. ingenting er her på det fysiske plan det, det ser ud til at være.
 15. Jordmenneskenes nuværende liv, i forhold til tilværelsen efter "den store fødsel" er kun at ligne ved det ufødte fosters liv overfor den tilværelse det ved sin fødsel til den fysiske verden, bliver indhyldet i.