Stykke 178 - 185 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 178 - 185
Spørgsmål:
 1. Hvilken kosmisk grundenergi præger især det nuværende kulturmenneskes udvikling ?
 2. Hvilken forudsætring må opfyldes før et individ kan blive permanent modtagelig for intuitionsenergi ?
 3. Hvordan karakteriserer Martinus videnskaben ?
 4. a) Hvad udgør i Livets Bog den sammenfattende betegnelse for alle stoffer, såvel fysiske som psykiske ?
  b) Hvordan motiverer Martinus valget af denne betegnelse ?
 5. a) Hvormange manifestationslegemer har det levende væsen ?
  b) Hvormange af disse er jordmennesket bevidst i ?
  c) Hvilket begreb anvender jordmennesket for de legmer, som det ikke er bevidst i ?
 6. Martinus taler om to bevidsthedsformer: dagsbevidsthed og natbevidsthed (underbevidsthed). Hvad er forskellen mellem en plantes og et dyrs oplevelse gennem dag- og natbevidstheden ?
 7. Hvilken kosmisk grundenergi dominerer i plantens bevidsthed ?
 8. Hvad menes med instinktmæssige oplevelser ?
 9. Hvordan oplever planten urformerne behag og ubehag ?
 10. Hvad medfører det, at planten befinder sig så nær en af tilværelsens højeste lysregioner ?
 11. Hvad er hensigten med det arbejde, som planten udfører i sin natbevidsthed på det fysiske plan ?
 12. Hvordan former livet sig for planten på dens eget tilværelsesplan ?
 13. Hvad er forskellen på plantens og dyrets oplevelse af behag og ubehag ?
 14. I hvilket legme har oplevelsen af lykke og lidelse sit sæde ?
 15. I hvilken zone i udviklingen begynder dyret at fremtræde som jordmenneske ?
 16. Jordmenneskets underbevidsthed består af tre på forskellige stadier fremtrædende fosterlegemer, hvilke ?