Stykke 23-32 spørgsmål

Livets Bog I - Indledning

Stykke 23-32
Spørgsmål:
 1. Alle eksisterende mentale tilstande i verden kan inddeles i to hovedgrupper.
  a) Hvordan opleves disse af individet ?  b) Med hvilke ord betegnes de ?
 2. a) Behag respektiv ubehag skaber to forskellige reaktioner hos individet, hvilke ? 
  b) Nævn yderligere en konsekvens af denne behagelige respektiv ubehagelige påvirkning.
 3. Hvordan har man forsøgt ar forklare det såkaldt gode og ondes eksistens ?
 4. Hvordan beskriver Martinus det religiøse helhedssyn på tilværelsen, som for tiden behersker millioner af mennesker ?
 5. Menneskeheden har gennem tiden været underkastet en stadig tiltagende ud­vikling, hvad har denne udvikling resulteret i ?
 6. Hvordan har synet på det såkaldte gode og onde forandret sig ?
 7. Selvom opfattelsen af tilværelsen stadig har ændret sig, mener Martinus at alle opfattelser hver for sig udgør fundamentale sandheder. Hvordan forklarer Martinus dette ?
 8. Hvornår er afsløringen af de evige sandheder bragt til ende ?
 9. a) Hvad mener Martinus med at det gode og det onde bliver identisk ?
  b) Hvad menes ikke hermed ?
 10. Hvad kræves for at man, ifølge Martinus, med berettigelse kan kaldes et moralsk geni ?
 11. Hvordan er det gået med det religiøse helhedssyn, på tilværelsen ?
 12. Hvad bliver vi vidne til gennem selve verdensbegivenhederne ?
 13. Tilværelsen virker for et tiltagende antal mennesker som et hav af uretfærdigheder. Hvordan tolker Martinus dette ?
 14. a) Hvad er det som opretholder verdensaltet ? b) Hvad er disse betingelsen (vilkåret) for ?
 15. Hvad er menneskehedens nuværende lidelsestilstand udtryk for ?
 16. Nævn en positiv virkning af menneskehedens lidelsestilstand
 17. Hvad kræves der, siger Martinus, for at afhjælpe menneskehedens nød ?
 18. Hvorpå bygger denne nye verdenskultur ?
 19. Hvordan karakteriserer Martinus jordens nuværende lidelsestilstand ?