Stykke 311-323 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 311 - 323
Spørgsmål:
 1. Hvorfor er jegets tilværelse navnløs ?
 2. Hvordan kan "bevidsthed" dokumenteres udfra forholdet mellem jeget og materien ?
 3. Hvad er Xl, X2 og X3 ?
 4. Hvordan kan jeget være tidens herre og skaber ?
 5. Hvorfor er de irreligiøse mere naive i sin opfattelse af livet end den enfoldige eller "fattige i anden", som tror på Gud ?
 6. Hvad ligger "bag "begrebet "udviklingsstigen" ?
 7. Hvad mener Martinus med at ånd og materie er identiske ?
 8. Beskriv døden udfra en åndsvidenskabelig synsvinkel.
 9. Hvordan kan reinkarnation dokumenteres ?
 10. Hvad har det levende væsen med sig fra tidligere liv ?
 11. Hvilken, fordel ligger der i at individerne ikke kan huske sine tidligere liv ?