Stykke 311-323 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 311 - 323
Svar:
 1. Enhver udtalelse ville kun kunne være udtryk for "skabte" ting, hvilket vil sige ting indenfor rum og tid, ting der var frembragt af jeget.
 2. Jeget og materien er to principper, som udgør en enhed. Da denne udløser energi eller bevægelse, og denne bevægelse igen afslører sig som logisk ledet, hvilket vil sige udløser sig i planmæssig skabelse, afslører de nævnte to princippers samarbejde et tredie princip, nemlig "bevidsthed", hvilket igen vil sige evnen til at, skabe og opleve.
 3. Det er 3 principper. Jeget, Bevidstheden eller skabe- og oplevelses­evnen og materien eller stoffet, som tilsammen udgør et "levende væsen".
 4. Jeget er forud og bagefter frembringelsen. Og det er netop herigennem, det bliver synligt som hævet over tiden.
 5. De irreligiøse benægter et levende ophav til naturen, og tror at dennes logiske og planmæssige skabelse er blevet til af sig selv. Planmæssig skabelse kan kun være et resultat af forudgående logisk tænkning, og det kan kun være toppunktet af vildfarelse at tro, at tænkning kan være noget andet end en egenskab ved "et levende væsen".
 6. At samtlige jeg'er i tilværelsen repræsenterer stor indbyrdes forskellighed i deres synliggørelse. Denne forskellighed kan igen inddeles i en skala, af trin, der i stigende grad strækker sig fra kulmination af ufuldkommenhed til kulminationen af fuldkommenhed, hvilket vil sige kulminationen af henholdsvis forkerte og Kulminationen af rigtige materiekombinationer eller sammensætninger.
 7. Da energi og bevægelse kun kan eksistere, som en egenskab hos et levende væsen, og bevægelse er identisk meu organiseret energi, dvs. planmæssig skabelse fremgår det heraf at ånd og materie er identiske.
 8. Døden er en adskillelse af jeget og dets fysiske legeme, hvilket bare er et enkelt organ i jegets samlede organisme.
 9. Da det fysiske legemes logiske opbygning afslører intellektualitet eller forudgående viden, må denne viden have eksisteret før det fysiske legemes skabelse. Denne skabelse er en automat funktion, og kan kun blive til gennem gentagelse. Evnen til at skabe en krop er altså rutine, vane eller automatfunktion og derfor vil et nyt legeme skabes når det gamle er slidt op. se iøvrigt stk. 320.
 10. Resultatet af sine anstrengelser i form af talenter, anlæg, færdigheder og vanebevidsthed.
 11. Væsenets mentale bæreevne overskrides ikke af belastende erindringer fra tidligere liv. Det er til og med en velsignelse, eftersom disse fortidige erindringer umuligt vil kunne ændre individets nuværende lidelse. Det skete kan umuligt gøres usket.