Stykke 323-335 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 323 - 335
Spørgsmål:
 1. Hvilken fundamental forskel er der mellem mineralsk materie og vegetabilsk-animalsk materie ?
 2. Hvad er Martinus' argument for at den mineralske materie ikke er livløs ?
 3. Hvad er det, der får nye materiekombinationer til at opstå ?
 4. a) Hvilken form for manifestation udløser jeget udenfor sine seks legemer (grundenergierne) kun knyttet til X2 ?
  b) Hvordan opleves denne funktion ?
 5. Hvilken funktion har skæbneelementet ?
 6. Forklar hvad en talentkerne er, hvordan den udvikles og hvilken funktion den har.
 7. Hvorfor kan en talentkerne hverken have sæde i den fysiske organisme eller i de åndelige/overfysiske legemer ?
 8. Forklar hvad Martinus mener med "overbevidsthed".
 9. Det levende væsens manifestation eller åbenbaring finder sted som to processer. Hvilke ? Hvad kaldes disse tilsammen ?
 10. Hvilken funktion har overbevidstheden ?
 11. a) I hvilken energi eksisterer overbevidsthedens organer ?
  b  Hvilke er underbevidsthedens energiarter ?
  c) Hvordan inddeler Martinus underbevidstheden ?
 12. a) Hvordan er grundenergierne normalt "blandede" ?
  b) Hvad er årsag til alle ufuldkommenheder i et individs manifestation ?
 13. Hvordan forholder grundenergierne sig til hinanden ?
 14. Hvilken kosmisk energiblanding har menneskets fysiske krop ?
 15. Hvad kendetegner tyngdeenergien ?
 16. Hvordan viser tyngdeenergien sig i jordmenneskets bevidsthed ?