Stykke 412-423 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 412 - 423
Spørgsmål:
 1. Hvad vil Martinus påvise med analogien om en persons iagttagelse af en side med skrift på et sprog, han ikke forstår ?
 2. Hvilken funktion har salighedsvæsenets ekstaseenergi ?
 3. Hvordan opstår den første form for synlig fysisk materie ?
 4. Hvilken konsekvens medfører troen på at det livløse kan være årsag til "bevægelse ?
 5. Hvad er den dybeste årsag til uretfærdigheden i verden ?
 6. Hvad menes med "dommedagen" ?
 7. Hvad er elektricitet ?
 8. Hvad er det første, der sker ved en organismes skabelse ?
 9. Hvordan fødes et solsystem ?
 10. Sammenlign solsystemets og jordklodens udviklingstrin.
 11. Hvad er en sols dybeste mission ?
 12. Beskriv en inkarnationsproces.
 13. Hvad er kropsvarme ?