Stykke 412-423 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 412 - 423
Svar:
 1. Personen kan se bogstaverne, ordene og sætningerne, men ikke forstå den bagvedliggende tanke, på sådan en måde forholder det sig med den rent materielle forsker, som analyserer materierne uden at forstå livsytringerne i mineralmateriens bevægelser.
 2. Den befrugter talentkerner fra væsenets fortidige zoner. De i talentkernerne inkapslede mentale krafter bliver frigjorte og begynder en skabelse af legemer eller organismer, igennem hvilke jeg'erne efterhånden bliver istand til at sanse i den fysiske verden.
 3. Når saligheds, instinkt og tyngdeenergikombinatienen møder modstand i følelsesenergi, opstår en reaktion, som fremtræder som en permanent eksplosion, dvs. en kæde af mikroskopiske eksplosioner. Denne kæde er igen i form af det vi kalder ild identisk med den allerførste form for synlig fysisk materie.
 4. Den logiske konsekvens heraf vil vare denne, at det er det skabte, der skaber skaberen, det livløse, der skaber det levende, møblerne der skaber snedkeren o.s.v.  Denne tilbedelse af døden i stedet for livet, denne dyrkelse af uvirkeligheden i stodet for virkeligheden, har ført menneskene frem til et kultursammenbrud.
 5. Den jordiske menneskeheds uvidenhed om det virkelige verdensbillede.
 6. Dommedagen er den tidsperiode hvor mennesket høster alle de lidelser, som den forkerte opfattelse af verdensbilledet og livslovene og de hermed forbundne fejlagtige manifestationer eller væremåder har ført med sig.
 7. Elektriciteten udgør broen mellem salighedsriget og den fysiske verden, og opstår ved saligheds- og instinktenergiens møde med tyngdeenergien.
 8. En opsumering af mentale krafter (elektricitet), der kan forplante sig videre igennem fysiske kræfter.
 9. I stjernetåger (markrokosmisk sæd) bliver flere og flere koncentrerede punkter synlige, der efterhånden glider ud fra deres nebuloseagtige tilstand, fortætter sig til selvstændige lysende systemer.
 10. Vor fysiske jord er en langt nyere fremskreden klode i sin spiral, end solsystemet er i sin. Solsystemet tilhører en overliggende spiral, Den er altså et yngre væsen i denne, end jordkloden i sin spiral.
 11. Solkraften befordrer al fysisk tilblivelse eller skabelse. Ingen fysiske organismer, ingen opbyggelse af legemer kunne forekomme uden en solstilstedeværelse, dens lys og varme
 12. Det diskarnerede væsen som er dagsbevidst i salighedsriget oplever gennem sine erindringer (guldkopier) af den fysiske verden, en ekstase som frem­kalder længsel efter at komme tilbage til denne. Herved befrugtes talentkernerne og der opstår en energisvingning som skaber kontakt med instinkt- og tyngdeenergien i dens ydre omgivelser, hvilket bliver frembragt og tilpasset af de allerede fysisk inkarnerede væsener igennem deres forelskelsesenergis kulmination i samleje.
 13. Tyngdeenergiens tilstedeværelse i organismen i bunden form (af følelsesenergien).