Stykke 424-441 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 424 - 441
Spørgsmål:
 1. Forklar hvad Martinus mener med begrebet repetition.
 2. Hvordan udformede de nuværende animalske væseners ild- og soltilværelse sig ?
 3. Hvad kræves for at forstå elektricitetens virkelige natur?
 4. Indviklingen i materien er identiske med en afkølingsproces. Hvad udvikles hos væsenet i forbindelse med denne afkøling?
 5. Hvad resulterer ubalancen mellem det seksuelle og det intellektuelle center i ?
 6. Hvad er seksualisme ?
 7. Hvad er bevægelse et resultat af ?
 8. Hvad sker der når man forlader den animalske tilværelse ?
 9. Hvad kræves for at en analyse kan kaldes matematisk ?
 10. Hvad menes med et evighedsfacit ?
 11. Hvad er forskellen mellem en relativ og en kosmisk analyse?
 12. Hvad kræves for at man kan opleve ikke bare timeligt, men også kosmisk.