Stykke 424-441 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 424 - 441
Svar:
 1. Fra befrugtningen og frem til 30-årsalderen gennemgår man i koncentreret form alle gennemgåede udviklingsstadier lige fra mineralriget frem til nuværende udviklingstrin. Repetionerne af de tidligere liv bliver kortere, alt eftersom disse liv ligger længere tilbage i den nuværende spirals første riger eller den foregående spirals sidste riges sidste afsnit.
 2. Som ild og eksplosioner på en glødende og flammende solkugle. Denne manifestation var at betegne som automatiske kraftimpulser, hvis automatisme udsprang fra væsenernes talentkerner fra deres oplevelser i den svindende spirals fysiske sfære.
 3. Der kræves kendskab til hele spiralkredsløbet. Den nuværende videnskab kender kun en trediedel af spiralens område,
 4. Foruden et seksuelt centrum opstår et intellektuelt centrum på det fysiske plan.
 5. Alt det såkaldte onde.
 6. Enhver form for berøring mellem tyngdeenergien og de øvrige energier er det samme som sekualisme.
 7. Alle organismefunktioner, absolut al bevægelse i universet er en uligevægt imellem tyngde- og følelsesenergi.
 8. Individet overfører langsomt både det seksuelle og intellektuelle center på følelseslegemet. Med overførelsen af dagsbevidstheden til dette legene opstår den væsenstilstand Martinus kalder "det rigtige menneskerige".
 9. En analyse kan først være matematisk, når dens afslutningsfacitter bliver identisk med dens begyndelsesfacitter i et nyt kredsløb.
 10. Et facit som ikke er et resultat af forudgående tænkning, og således udgør en evig realitet.
 11. En relativ analyse er - til forskel fra den kosmiske - en analyse som ikke udtrykker sit forhold til evigheden og således kun kan være timelig og dermed forgængelig,
 12. At man har opnået et så højt moralsk stadium, at man er i harmonisk kontakt med alle livets foreteelser, således at der faktisk ikke er noget eller nogen man er imod.