Stykke 493-507 spørgsmål

´

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 493 - 507
Spørgsmål:
 1. Hvad er det, der bestemmer om man oplever noget som værende mørkt, lyst, fast, flydende, gas- eller luftformigt, åndeligt o.s.v.?
 2. Hvad er stof eller materie i virkeligheden identisk med?
 3. Hvordan opstår farveskalaen?
 4. Er der nogen principiel forskel mellem de forskellige sanser (hørelse, lugt, smag, osv)?
 5. Hvad er en skabt ting?
 6. Hvordan opstår oplevelsen af lys og mørke?
 7. Hvad mener Martinus med A-, B-, og C-perspektivet?
 8. Hvad er årsagen til al lidelse eller mørk skæbnedannelse?
 9. Hvad er årsagen til væsenernes ulige skæbnesannelse?
 10. Da den relative basis for kundskab leder til lidelse og mørke, er det nødvendigt, at en absolut erkendelsesbasis, et fast punkt etableres. Hvad er dette for erkendelsesbasis?
 11. Hvad sker der kraft af perspektivprincippet?
 12. På hvilken måde kan synet af Guddommen blive til absolut virkelighed?
 13. Hvad omfatter indeholdet af hele begrebet kosmisk kemi?
 14. Hvorfor er det rigtigt at kalde profeter: tænkere og ledere for lærere i kosmisk kemi?