Stykke 493-507 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 493 - 507
Svar:
 1. Oplevelsen af en ting er afhængig af denne tings placering i sanseperspektivet. D.v.s. det forhold denne ting har til sansesættet.
 2. Koncentreret lys.
 3. Farveskalaen opstår i et bestemt kosmisk afstandsforhold til jeget. Det lys, der kosmisk set står os fjernest skaber en relation i vore sanser, som vi udtrykker som "rød farve". Det lys, som ligger nærmest udtrykker vi som violet, og de øvrige farver på skalaen ligger derimellem.
 4. Nej, alle disse former for sansning er kun forskellige variationer af den samme ting: syn.
 5. En skabt ting er forholdet mellem jegets energiers trin og den oplevede tings plads eller trin på lysskalaen.
 6. De grader af lys, som ligger ovenfor jegets trin på skalaen opleves som "lys", hvorimod de, der ligger nedenfor opleves som "mørke".
 7. A-perspektivet mørkezonen, E-perspektivet farvezonen, C-perspektivet lyszonen. Til A-perspektivet hører alt det vi oplever som sorg, melan­koli eller tungsind. Alt hvad vi er i stand til at analysere og gøre til tro og viden, oplever vi igennem B-perspektivet, mens alt hvad der kommer ind under begrebet glæde,lykke osv. fornemmes igennem C-perspektivet,
 8. Den relative analyserings- eller erkendelsesmetode. Man forstår ikke, at det man opfatter som lys af andre kan opleves som mørke.
 9. Væsenerne befinder sig alle på forskellige udsigtspunkter, og har derfor en højst forskellig oplevelse af livet. Deres vekselvirkning med omgivelserne vil derfor ligeledes afvige fra hinanden. Da det er denne vekselvirkning, der er årsag til den fremtidige skæbne, ser vi her årsagen til at disse skæbner udformer sig forskellige.
 10. Kosmisk kemi.
 11. Gennem perspektivprincippet bliver det kontrastløse og usanselige  X l tilgængeligt for sansning. Perspektivprincippet er de farvede briller med hvilke man ser Guddommen.
 12. Ved hjælp af kosmisk kemi kan man skabe det perspektivforhold igennem hvilket synet af Guddommen bliver absolut virkelighed.

NB de to sidste svar kommer...