Stykke 508-528 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 508 - 528
Spørgsmål:
 1. a) Hvor i spiralen, former væsenets liv sig automatisk ?
  b) Hvor begynder livsoplevelsen at blive bevidst ?
 2. Hvordan opstår den første svage bevidsthedstendens ?
 3. Beskriv selvopholdelsesdriftens første stadier.
 4. Forklar hvorfor dyret er det første tænkende væsen i spiralen.
 5. Hvad mener Martinus med at alle tanker er børn af begæret ?
 6. Hvad er vilje ?
 7. Definer dagsbevidsthed og natbevidsthed.
 8. Hvilken form for begår og længsel har væsenerne i spiralens første riger ?
 9. Hvilken funktion har selviskheden ?
 10. Hvad er forskellen på dyrs og menneskers lidelser ?
 11. Hvordan opstår det dræbende princip ?
 12. Hvilke to grundenergier udgør hovedmaterialet i al egoisme ?
 13. Forklar begrebet eksplosion.
 14. a) Forklar makrokosaisk tyngdekraft
  b) Forklar mellemkosmisk tyngdekraft
  c) Forklar mikrokosmisk tyngdekraft.
 15. Forklar begrebet spænding.