Stykke 529-544 spørgsmål

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 529 - 544
Spørgsmål:
 1. Hvad er urbegæret og hvilken funktion har urbegæret i det levende væsens struktur ?
 2. Hvilken funktion har moderenergien ?
 3. Hvad udgør det levende væsens overkommando ?
 4. Hvad sker der i skæbneelementet ?
 5. På hvilken måde sker mødet mellem urbegæret og grundenergierne ?
 6. Hvad er verdensaltet dybest set identisk med og hvordan opstår livsoplevelsen ?
 7. Forklar forskellen mellem den absolutte virkelighed og den skabte virkelighed ?
 8. Forklar det treenige princip  i henhold til den absolutte og den timelige virkelighed.
 9. Hvad er det som gør at livsoplevelsen er evig trods det at jegets syn på sig selv må være timeligt ?
 10. Hvordan kan det dokumenteres at uendeligheden er nærværende i alle ting ?
 11. Hvordan går det til at det usynlige bliver synligt ?
 12. Hvordan kan den absolutte virkelighed opleves eller dokumenteres ?
 13. Hvad er det fundamentale i tilværelsen, løsningen af tilværelsens gåde?
 14. Hvad er kontrastprincippet og dermed sanseevnen et resultat af ?
 15. Hvorfor kan skabelse kun være en illusion ?
 16. På hvilken made viser det sig at oplevelsen af en ting og tingen selv er to forskellige ting ?
 17. Hvad er det der er afgørende for hvordan man oplever en ting ?
 18. Hvad ville blive konsekvensen hvis noget nr. 2 og noget nr. 3 ikke bestod af forgængeligt materiale ?