Stykke 643 - 656 spørgsmål

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 643 - 656
Spørgsmål:
  1. Beskriv jordlivskredsløbets fire årstider.
  2. Fremdrag nogle konsekvenser af jordmenneskets psykiske "pendulsvingninger", der viser at jordmenneeket er underkastet et større kredsløb end jordlivskredsløbet.
  3. Hvis en kvinde, hvis maskuline pol er bestemmende i hendes væsen, forføres af en maskulin mand, og denne forførelse resulterer i graviditet og evt. ægteskab, vil hendes seksuelle polindstilling da forandres herved ?
  4. Med udgangspunkt i, at der findes sider ved den jordmenneskelige natur, der ikke lader sig ændre hverken ved forførelse eller opdragelse fører Martinus bevis for reinkarnationene eksistens eller virkelighed. Redegør for Martinus bevisførelse.
  5. Hvilken lighed er der mellem det løvfældende træ og det animalske væsen, kosmisk set ?
  6. Beskriv døgnets fire årstider.
  7. Hvilke områder af jordklodeorganismen repræsenterer dens mest intellektuelle tilstand og hvilke dens mest bevidetløse tilstand ?
  8. Hvordan opstår tørst efter stimulerende stoffer og alkohol, kosmisk set ?