symbol_37s.jpg 
Den tilslørede og afslørede evige sandhed
– Symbol 37

 

 

 

Mayas slør
Med udviklingen bliver jordmennesket i stand til at tilegne sig højere og højere forståelse af sandheden. Derfor er mytologi, gudelære og beskrivelser af livets sandheder tilpasset hvert udviklingstrins fatteevne. De må hverken virke for ”naive” eller ”fantastiske” i forhold til individernes erfaringer.

symbol 37b
Instinktevnen gør, at vi allerede tidligt i vor udvikling aner højere magter eller en Guddom bag tilværelsen. Med denne spæde intelligensevne danner vi forestillinger om Gud udfra vores eget billede og idealer. Da ser vi på Guderne som store krigere. Men disse krigeridealer skaber karma og lidelser og på sigt dermed også den humane længsel efter en mere lys forståelse af Gud og livets mening. Først med kombinationen af udviklet intelligens og højere human følelse bliver væsenet parat til at modtage den helt utilslørede sandhed om livet.

Nederst på symbolet ser vi med det hvide felt, der vokser mod højre, hvordan lyset – kærligheden – tiltager i væsenernes bevidsthed for hvert stadie i udviklingen.

Dødningehovedet symboliserer stadier, hvor væsenet kulminerer i djævlebevidsthed og mørketilbedelse. Den lyse by symboliserer lysets religiøse eller ateistiske idealer. Vi ser, at lyset er ”tilsløret” for det dyriske væsens sanser, men også hvordan det får adgang til at opleve mere og mere af dette lys efterhånden som dette ”mayas slør” falder fra dets bevidsthed.

Først med alkærlighedsevnen kan væsenerne selv – udenom alle ydre forklaringer – direkte sanse Guddommens kærlighedsvibrationer symboliseret ved den hvide trekant og strålerne herudfra.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.