symbol_36s.jpg
Det evige livs struktur
– Symbol 36

 

Overgangen fra det ene rige til det næste
På symbolets trappeformation ser vi et spiralkredsløbs 6 riger adskilt via to lodrette brede streger. Farverne markerer den førende bevidsthedsenergi i det pågældende tilværelsesplan: rød for instinkt (planterige), orange for tyngde (dyrerige), gul for følelse (menneskerige), grøn for intelligens (visdomsrige), blå for intuition (den guddommelige verden), indigo for hukommelse (salighedsriget).

symbol 36b
Dette sidste rige har fået dette navn fordi det er en tilværelse i den rene lys og glædesoplevelse, der opstår ved genkaldelsen af erindringer fra det foregående spiralkredsløb. Salighedsriget sætter sine første spor i den fysiske verden i form af frostblomster på vinduerne, soldannelse og mineralrigets materialiseringer.

Med det hvide felt over trappen er markeret den del af verdensaltet, der kan sanses med jordmenneskenes nuværende fysiske sanser – fra den mineralske del af salighedsriget til begyndelsen af menneskeriget. De følgende åndelige verdener kan kun sanses via intuition baseret på ægte kærlighedsevne.

De små hvide og skraverede cirkler viser, at hvert rige har en opbygnings- og en afviklingsfase. Efter kulminationen i et tilværelsesplan begynder mættelsen af dette riges traditioner og dermed overgangen til næste rige. Denne overgang foregår så blidt og umærkeligt som grenen vokser ud fra træets stamme – med undtagelse af overgangen fra dyrerige til menneskerige, der markerer vendingen fra lys til mørke og derfor ikke kan finde sted uden tårer og smerte. Dette mørke er symboliseret øverst med det store skraverede felt. Reelt opleves mørket kun i dyreriget.

Trekanterne i de runde cirkler øverst symboliserer de levende jeg’er – Gudesønner – der gennemlever hvert rige.

De farvede ringe symboliserer de højere og højere bevidsthedsenergier væsenerne tilegner sig frem mod lyskulminationen.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.