symbol_29s.jpg  

Kosmiske udviklingsbaner
– Symbol 29

 
Arternes oprindelse
På symbol 28 så man de levende væseners livsstige fra siden. Her ser man denne trappekonstruktion forfra.

Ad denne livsstige vandrer forskellige ”arter” gennem spiralen. Hver ”art” er præget af de forskellige fysiske, astronomiske eller mikrokosmiske forhold de gennem deres udvikling har passeret. Nogle arter er beslægtede; de har passeret de samme kloder på deres kosmiske rejse. Disse ”kosmiske baner” er således den egentlige faktor bag”arternes oprindelse”.

symbol 29b
Bane nr. 5 fra højre symboliserer således vores egen (pattedyrenes) bane og jordmenneskenes korsformede organismer. Bane nr. 6 fra højre symboliserer fuglebanen og bane nr. 4 fra højre insekterne. Nogle af væsenerne fra denne bane er nået frem til samfundsforhold, der står hævet over primitive jordmenneskesamfund.

Selve begrebet ”menneske” betegner en alkærlig, human tilstand, der gælder samtlige levende væsener på et givet udviklingstrin (og uanset hvilket spiralkredsløb de befinder sig i). Alle ”arter” er således på vej mod den menneskelige tilstand.

Pyramidens røde trappetrin symboliserer instinktriget/planteriget, de orange trin symboliserer tyngderiget/dyreriget og de gule trappetrin menneskeriget. Her er væsenerne nået frem til at kunne materialisere sig frit og skabe organisme og ydre efter behag. De tidligere forskelle er udlignede så væsenerne kan tale, forstå og elske hverandre.

Den nederste stiplede linje ved siden af pyramiden viser overgangen fra planterige til dyrerige. Kødædende planter er ex på denne overgangstilstand. Den lille stiplede linje viser overgangen fra det rene dyrerige til det ufærdige menneskerige. Den øverste stiplede linje viser overgangen til det færdige menneskerige. Den hvide tåge symboliserer de levende væseners X1. Den svagt antydede violette farve symboliserer væsenernes X2. Dermed symboliseres, at de levende væseners X1 og X2 tilsammen danner Guddommens X1 og X2. Ligesom de farvede felter symboliserer (en del af) Guddommens eller verdensaltets organisme. 

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.