symbol_31s.jpg
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
– Symbol 31

 

”Den som har øjne, han se”
Keglefiguren til venstre symboliserer verdensaltet, der strækker sig uendeligt gennem mikro-, mellem- og makrokosmos. Udsnittet på trappefiguren symboliserer de almindelige jordmenneskelige udviklingstrin. Den hvide trekant symboliserer et enkelt levende væsen. Den lysende stråle herfra symboliserer væsenets sansebegavelse; evne til manifestation og livsoplevelse. Det kan kun opleve, hvad der er tilgængeligt for dets sanser og resten (dvs. det meste), henligger i mørke. Des højere udviklede sanser, des mere fuldkomment kan væsenet opleve.

symbol 31b
Når der opstår uenighed tror mennesker jo ofte, at deres egen opfattelse er urokkelig, og at de andres er forkert. Men hvordan kan man med sikkerhed afgøre om den man dømmer kunne handle anderledes?

Den man bedømmer har sit eget naturlige udviklingstrin, sit eget udsigtspunkt over livet, med dertil hørende opfattelse af alle detaljerne. Det er ikke retfærdigt at dømme mennesker ud fra ens eget udsigtspunkt. Det er tværtimod denne kosmiske blindhed, der forårsager intolerance og krig. Men med intuitionsevnen kan vi se hele udviklingsstigen; at dens beboere er evige væsener, der befinder sig på mange trin med udsigtspunkter ”over” og ”under” hinanden.

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.