symbol_19s.jpg
Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnerok
– Symbol 19

 

 

 

 

”Øje for øje, tand for tand...”
Bibelen har forudsagt en ”trængselstid” med ”jammer”, ”frygt”, ”krigslarm og rygter om krige” (Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21 og Joh. 14-16). I denne tid skulle Bibelens kærlighedsbudskab ifølge Kristus forklares og udlægges: ”Talsmanden den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad jeg har sagt eder”. (Joh. 14.25).

symbol 19b
Denne lovede ”Talsmand den hellige ånd” er således en endelig, urokkelig videnskabelig forklaring på Jesus kærlighedslære. En viden om den åndelige virkelighed bag den fysiske verden åbenbaret for det moderne, humane, intellektuelle menneske – er Martinus værk, Det Tredie Testamente, denne Talsmand?

Rækken af de orange og gule firkanter nederst på symbolet, viser reinkarnationen fra jordeliv til jordeliv (orange) afbrudt af ophold i de åndelige verdener (gult). I dette tilfælde modtager væsenet en mørk karma, symboliseret ved den orange bue, der kommer ned fra venstre og sværdet gennem hjertet/organismen.

Den hvide trekant symboliserer, at der er tale om et levende væsen, der her svarer igen med sværdet dvs. ”hævnens princip”. Det er uvidende om, at det med sin handling binder sig til mørkets kulminationszone. Her mærker man ikke meget til verdensaltets grundtone, kærligheden (symboliseret ved stråleglorien bag skelettet).

Først når man selv er blevet ”besejret” tilstrækkeligt mange gange vil sandheden bag Jesus ord om at ”elske eders fjender og velsigne dem, som forbander eder, gøre dem godt som hade eder, og bede for dem som krænke og forfølge eder”, begynde at dæmre.

Flammehavet symboliserer krig, revolution, oprør, strejker, lockouter, politisk kamp, religionsstrid, fattigdom, sygdom og nød. Vulkanen symboliserer naturkatastrofer såsom jordskælv, oversvømmelser, cykloner mm. – og dermed også den lidende tilstand jordmenneskene somme tider byder mikrovæsenerne i deres egen krop. Med vores handlinger mod vort eget mikrokosmos skaber vi også skæbnevirkninger, der kommer tilbage via makrokosmos, og omvendt.

Men den mørke del af karmaen er ikke en straf fra Gud og mørket kan ikke besejres med Moselovens påbud: ”Øje for øje og tand for tand”. Det er alt sammen udtryk for en indvielse, der giver os evne til medfølelse og humanitet og med tiden gør os modtagelige for viden om Gud. Erfaringerne lærer os at skelne mellem hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige handlinger. Det er i mørket lyset fødes. ”Menneskesønnens tegn”, der ifølge Kristus skulle vise sig på ”himmelen” i tiden hvor ”alle Jordens Stammer jamre sig” (Matthæus 24:30) udtrykker således kærlighedens indtog i den menneskelige bevidsthed (skyerne) som udtrykt i det følgende symbol nr. 23.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.