symbol_20s.jpg
Syndernes forladelse
– Symbol 20”Gå, og synd fra nu af ikke mere”
Det siges, at Jesus underviste med magt og myndighed. Han udøvede mirakler og trøstede og hjalp ulykkelige mennesker så de kunne få tillid til de evige sandheder bag livet – om end han måtte nøjes med at forklare dem i form af lignelser og symbolsprog. Guds veje var fortsat ”uransaglige” for Jordmennesket uden evne til at forstå de evige facitter bag Jesus ord. Men jordmenneskene fortsatte med at spise af ”kundskabens frugter” og de begynder nu selv at kunne ransage Guds veje og ”livets direkte tale” – og hvordan skulle de ellers ”blive som Gud at kende forskel på godt og ondt”? (1. Mos 3:5)

symbol 20b
Bibelen beskriver hvordan Jesus gav syndsforladelse til mennesker, der oplevede sig i unåde hos Gud. Symbolet viser, at der virkeligt eksisterer den syndernes forladelse Jesus talte om. Vi bliver langsomt frigjort fra den mørke karma; den lidelse vi har skabt for vor næste. Den humane evne (den gule flamme) vokser fra liv til liv, for hver lidelse vi høster, og beskytter os. Ja, den humane evne er den eneste virkelige beskyttelse vi har – kosmisk set.

Den orange trappe symboliserer væsenets enkelte jordeliv i fortiden (gult) og fremtiden (grønt). Det violette felt symboliserer væsenets overbevidsthed og dets heraf følgende evige liv. De orange rektangler symboliserer væsenets række af jordiske liv – reinkarnationen. Årsagen til den mørke (orange) skæbnebue er en selvisk handling, fx et mord, der begås i væsenets nuværende liv (mellem de lodrette hvide bjælker). Når denne handling kommer tilbage til sit ophav, oplever denne eventuelt at blive helt dræbt. Den ubehagelige skæbne modner væsenets følelseslegeme; det bliver mere humant. Dette tager mangfoldige inkarnationer, men som det symboliseres her med væksten af den gule flamme nænner vi på et tidspunkt ikke mere at foretage samme selviske handling og kommer da kun til at opleve den skade vi stadig nænner at påføre andre væsener – fortsættende til vi er helt humane, dvs. alkærlige. Da behøver vi ikke mere undervisning i mørket. Da har vi fået åbnet vores øjne og forstår livets mening; "Du skal elske din næste som dig selv". Da er loven ”blevet skrevet i menneskets hjerte” som forklaret i DGT (Jeremias 31:33) og DNT (Hebræerbrevet 8:10). Da er vi beskyttede af vores kærlige udstråling, og den mørke karma kan ikke mere komme til udløsning i vor tilværelse. Vi har altså virkeligt fået ”syndernes forladelse”. De hvide skæbnebuer markerer, at der også finder skæbnedannelse sted i den åndelige verden mellem jordelivene, og at denne er af lys og lykkelig natur.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.