symbol_12s.jpg
Grundenergiernes kombinationer
– Symbol 12

 

 

 

Den evige bevidstheds lovbundne forvandling
Her symboliseres bevidsthedsenergierne forskellige blandinger gennem det kosmiske kredsløb. Mellem de brede vandrette linjer foroven og forneden er markeret den rytmiske forskydning gennem ét kredsløb. Hver vandret bjælke symboliserer et tilværelsesplan for levende væsener – et rige.

symbol 12b
De 6 riger omtalt i sidste symbol gentager sig i det uendelige. På hver vandret bjælke ses det at et rige er opbygget via forskellige kombinationer af grundenergierne, der hele tiden forandrer sig lovmæssigt: Instinktenergi (rød), Tyngdeenergi (orange), Følelsesenergi (gul), Intelligensenergi (grøn), Intuitionsenergi (blå), Hukommelsesenergi (indigo).

De højere grundenergier, med intuitionen som den højeste, gennemtrænger de lavere. Væsenernes skabe og oplevelsesmuligheder er bestemt af de grundenergier deres udviklingstrin giver adgang til (se symbol 13).

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.