symbol_34s.jpg
Parringsakten eller Guds ånd i mørket
– Symbol 34

 

 

 

 

 
”Hvordan kan et menneske fødes når det er gammelt?” 
Guds ånd gennemstrømmer alt liv. Dette foregår ubevidst via kønsorganerne og bevidst via oplevelsen af at være ét med Gud.

symbol 34b
Udlløsningen af denne livslystbefordrende organiske kraft – den højeste ild – i de levende væseners fysiske og psykiske organismer fordeles i et lys og et mørkeområde. I spiralens mørkeområdet (dyreriget) kan Guds lysende ånd kun opleves glimtvis og ubevidst via kønsorganerne i parringsakten. Denne akt er ikke uselvisk, men gør det muligt for diskarnerede Gudesønner i den åndelige verden at knytte sig til to fysiske skytsengle, en mor og en far, og inkarnere midt i dyrerigets dødbringende zone. (Den bevidste oplevelse af Guds ånd beskrives i næste symbol.)

Trekanten øverst symboliserer et væsen i salighedsriget hvor det er på gennemrejse mellem to jordeliv. Herfra vil det igen inkarnere i fysisk materie. Den røde ring symboliserer instinktenergien, der automatisk sammen med det befrugtede æg fører processen til fosterdannelse.

Fosterstadie, fødsel, barndom og ungdom udgør en repetition af tidligere oplevede tilværelser. Med voksendommen bliver den nye organisme et fuldstændigt redskab for det levende væsen selv. På godt og ondt afhængigt af tidligere livs vaner, uvaner og erfaringer. Vi er først mentalt ”færdigfødt” til denne inkarnation ved 30 års alderen.

De to hvide trekanter forneden symboliserer faderens og moderens jeg. De to orange cirkler og de gule stråler herfra symboliserer, at de befinder sig i parringsakt. Hanvæsenet til venstre og hunvæsenet til højre er markeret med en forstørret følelse (gul cirkel) på grund af forelskelsestilstanden. De øvrige ringe symboliserer de andre grundenergier. Parringsakten udløser den samme åndelige salighedsrus som den det disinkarnerede væsen befinder sig i. Denne salighedstilstand (indigo farve) udgør således den ”bro” mellem de fysiske og åndelige tilværelsesplaner, der muliggør reinkarnationen.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.